fbpx

Misia, vízia, poslanie: na čo slúžia a ako ich môžeme využiť?

Misia, vízia, poslanie, účel, hodnoty, ciele. To sú pojmy, ktoré sú nám známe najmä z korporátneho prostredia.  Firmy sa pretekajú v tom, kto si vytvorí vábnejšie znenie svojej misie, predstavujú víziu alebo poslanie spoločnosti.  

Na druhej strane, spomínané pojmy sa často prelínajú, stretávame sa s rôznymi názvami toho istého konceptu, rôznymi interpretáciami toho istého výrazu. Osobne budem využívať takisto rôzne názvy, ktoré vždy uvediem v zátvorke. Sústredím sa naozaj len na koncept, ktorý pokrývajú.

Mojou ambíciou v tomto článku nie je vyriešiť tieto sémantické nesúlady, ale skôr ukázať, ako spomínané koncepty vieme využiť v našom osobnom živote. Presne tak, poslanie, misia a vízia nemusia byť obsiahnuté len vo firemných strategických dokumentoch.

Priblížme si bližšie ich význam a rozdiel. Na úvod by som si rád požičal jeden ilustračný obrázok z tohto článku, lebo dáva krásny prehľad o všetkých konceptoch:

Misia vízia poslanie - grafické znázornenie rozdielu medzi nimi
Zdroj obrázku

Prečo? (Účel / Poslanie – ang. Purpose)

Jednoducho povedané, je to dôvod založenia a existencie podniku (ak teda začneme podnikaním). Prečo vôbec vznikol? V prípade úspešných podnikov to nie sú len zisky, ale aj nejaká želaná zmena v spôsobe fungovania širšej spoločnosti.

Podchytiť tento koncept z hľadiska osobného života je trochu problémovejšie, ľahko sa totiž dostaneme do spirituálnej roviny (čo samozrejme nie je samo o sebe problém). Prečo existujeme, prečo sme sa narodili, prečo žijeme ten život, ktorý žijeme? Ako príklad môžem uviesť nasledovné všeobecné príklady pre inšpiráciu:

 • Urobiť svet lepším miestom
 • Užiť si život ako sa len dá
 • Byť najlepšou verziou samého seba
 • Poskytnúť lepší život svojim deťom

Ak patríte medzi menšinu, ktorá svoje poslanie (v niektorých zdrojoch “účel”, podľa anglického “purpose”) má vo svojom živote jasne definované, gratulujem. 

Ak nie, nezúfajte! Odporúčam, aby ste sa sústredili zatiaľ na ostatné oblasti (napríklad vízia, hodnoty, ciele, viď praktické kroky na záver), ktorých definícia pre náš osobný život je menej náročná, ale možno dokonca dôležitejšia. 

Kam? (Vízia – ang. Vision)

Z hľadiska osobného rozvoja asi najdôležitejší pojem (to je môj osobný názor samozrejme) spomedzi všetkých spomínaných. Vízia sa sústredí na zajtrajšky. Kým sa chcem stať, aký je môj prínos. 

Vízia je predstava budúcnosti a je hybnou silou motivácie. Vízia je miestom, kde sa chceme v budúcnosti ocitnúť.

Ciele samozrejme môžeme mať aj bez vízie. Tie by ale mali byť len míľnikmi na ceste za našou víziou. Ak víziu nemáme, nemôžeme mať istotu, že ciele nás tam povedú, aj keď ich splníme.

Na rozdiel od podnikateľského prostredia, vízia v našom osobnom živote nemusí (dokonca by som povedal, že nemá) byť obsiahnutá v jedinej vete, jedinom hesle. Ideálne je zložená z čiastkových vízií v našich životných oblastiach:

 • Ako vyzerajú moje financie v ideálnej budúcnosti? 
 • Ako vyzerá moje zdravie? Ako sa stravujem? Koľko športujem?
 • Ako vyzerá môj rodinný život? Kedy a čo robím so svojimi deťmi?

Viac o tom, ako ja vidím jednotlivé životné oblasti a ich úlohu pri organizácii, nájdete v tomto článku.

Na inšpiráciu uvediem niekoľko vízií z firemného prostredia:

 • “Počítač na každom stole, v každej domácnosti” (Microsoft, pri založení)
 • “Potešiť našich zákazníkov, stále” (Audi)
 • “Zrýchliť príchod udržateľnej dopravy, uvedením elektrických áut pre masy, tak skoro ako to je možné” (Tesla)
 • “Poskytnúť ľuďom moc zdieľať a urobiť tak svet otvorenejším a prepojenejším” (Facebook)

Čo? (Misia / Poslanie – ang. Mission)

Takže máme dôvod prečo existujeme a máme miesto, kam sa chceme dostať. Niečo ale musíme urobiť, aby sme sa tam dostali. Misia resp. poslanie (opäť, nechcem byť rozhodcom pre “správny výraz”) slúžia práve na popis našich hlavných aktivít.

Vo firemnom prostredí poslanie reflektuje na zákazníkov (aké potreby chcem zabezpečovať), na externé prostredie, celkovo na celý trh, v ktorom podnik funguje.

Opäť pár príkladov z firemného prostredia:

 • “Vytvoriť najlepší produkt, nespôsobiť zbytočné ujmy, našim podnikaním inšpirovať a zavádzať riešenia pre environmentálnu krízu” (Patagonia)
 • „Usporiadať informácie celého sveta a urobiť ich univerzálne dostupnými a užitočnými“ (Google)
 • “S nadšením sa usilujeme o to, čo je v živote skutočne dôležité: milovať, žiť zdravo a stále hľadať nové cesty” (Kofola)
 • “Na základe našej výnimočnej kvalifikácie spolu s partnermi po celom svete ponúkať riešenia pre dopravný priemysel.” (Iveco)
 • “Ako motivovaný a silný tím vyrábame na Slovensku inovatívne produkty pre náročných zákazníkov na celom svete.” (Volkswagen Slovensko)

V našom osobnom živote to je menej priamočiara aktivita. Na rozdiel od podnikania, kde sa naša aktivita nemení, v osobnom živote často meníme zamestnania. Nie zriedka sa stane, že naše súčasné zamestnanie ani nesúvisí s predchádzajúcim alebo s našimi štúdiami. V tomto kontexte nie je ľahké identifikovať a všeobecne definovať čo robíme a pre koho. 

Jeden spôsob pre definovanie našej misie je pozrieť sa detailne na našu kariéru: čo sme doteraz robili, prečo sme to robili, ktoré naše talenty a schopnosti sme pritom využívali, ktoré časti nás bavili najviac, čo nám spôsobovalo najväčšie naplnenie. Pri porovnaní sa potom ukáže, aké sú možné spoločné menovatele, ktoré ste si možno ani neuvedomovali. 

Pre mňa je to napríklad “pomôcť ľuďom a organizáciam robiť lepšie veci, tým, že robia veci lepšie”. Táto misia vznikla kompiláciou mojich doterajších pracovných skúseností, podnikateľských pokusov a záľub. Napríklad aj tento blog pekne pasuje do tejto roviny.

Misia sa samozrejme nemá týkať len nášho pracovného života, ale všetkých životných oblastí.  Má zodpovedať na nasledujúcu otázku:

Čo mám dôsledne a konzistentne robiť, aby som naplnil svoju víziu?

Ako? (Hodnoty – ang. Values)

Hodnoty sú akýmsi mantinelmi pre naše aktivity, ktoré definujú, ako sa chceme zachovať, na základe ktorých rozhodujeme dennodenne. 

Sú našou predstavou o tom, aká je “naša najlepšia verzia”, čo je pre nás správne a nesprávne. 

Sú to akési ochranné bariéry, ktoré nám nedovolia opustiť našu cestu, našu misiu.

V jednom z ďalších článkov sa plánujem venovať obšírnejšie tejto téme, konkrétne ako si zadefinovať naše hodnoty a ako ich využiť denne.

Ciele (ang. Goals)

Naša vízia je často ďaleko za horizontom (a dobrá vízia má byť presne takáto). Tá priepasť medzi našim súčasným a vysnívaným svetom môže byť demotivujúca.

Ciele slúžia presne na preklenutie tejto priepasti. Slúžia ako míľniky na našej ceste za našou víziou. 

Najdôležitejšie je teda zabezpečiť súlad našich cieľov s našou víziou. Splnené ciele nám totiž majú dať informáciu a istotu, že sme na dobrej ceste. 

Praktické kroky na záver

Z tohto “krátkeho” prehľadu nakoniec vznikol dosť náročný článok, ktorý aj mohol spôsobiť, že ani neviete kde máte začať. 

Moje 3-bodové odporúčanie je preto nasledovné:

 1. Začnite víziou: ak neviete kam smerujete, je viac-menej jedno ktorou cestou sa vydáte. Dajte si preto na čas a nepokračujte ďalej, kým nemáte svoju víziu, ideálne vo všetkých životných oblastiach.
 2. Pokračujte hodnotami: víziu samozrejme potrebujeme vytvoriť aj pre našu vlastnú osobnosť. Aký človek (osoba/otec/matka/manžel(ka)/syn/dcéra/priateľ(ka)) chcem byť? Ako sa chcem správať v rôznych situáciach? Aké sú moje zásady, princípy, hodnoty v živote? Ako som písal vyššie, jeden z nasledujúcich článkov detailnejšie rozoberie túto otázku. 
 3. Ciele: aké sú moje čiastkové, kratšie projekty, ktoré ma dostanú k mojej vízii? Ak napríklad mojou víziou (čiastočnou, v oblasti zdravia) je “byť zdravý a plný energie, aby som mohol byť dlho s mojou rodinou na tomto svete”, ciele môžem mať rôzne: schudnúť, zdravšie sa stravovať, pravidelne cvičiť.

Samozrejme problematika je dosť komplexná na to, aby sa to dalo pokryť jediným článkom. Budem sa preto snažiť venovať samostatný článok rôznym prvkom ako napríklad spomínané hodnoty, osobné poslanie, stanovovanie cieľov, atď.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.