fbpx

Oblasti života: rámec pre osobnú organizáciu

Nebude to pre nikoho novinka, že ohľadom nášho života môžeme rozmýšľať aj ako o jednom celku rozdelenom na rôzne oblasti. Takto žijeme svoj ľúbostný, rodinný, spoločenský život, venujeme sa svojim financiám, zdraviu, spirituálnej oblasti. Často ich ani nepomenujeme, nerozlišujeme a dnes by som chcel poukázať na to, že z hľadiska produktivity to je pravdepodobne chyba.

Prečo to je vôbec užitočné?

Už samotná identifikácia jednotlivých oblastí pomôže v tom, aby sme si uvedomili, že našu pozornosť si zaslúži každá oblasť osobitne. Ak nie, radšej ju do tejto analýzy ani nezahŕňajme. Mojou obľúbenou ilustráciou v tomto smere je „koleso života“ od Ziga Ziglara. Keď naše oblasti života vnímame ako jedno koleso, uvedomíme si že spolu vytvárajú jeden celok a nejaký absentujúci prvok by narušil celú našu rovnováhu. Samozrejme to je len vzor, výber jednotlivých oblastí je len vaše rozhodnutie.

Oblasti života
Koleso života (Zdroj obrázku: PicsWe.com)

Pracovný život je pre väčšinu z nás samostatná kapitola, čo znamená, že v určitých prípadoch má zmysel túto životnú oblasť (Práca) rozdeliť na ďalšie oblasti: podľa toho aké úlohy v nich zastávame, alebo aké „klobúky“ nosíme (predaj, marketing, administratíva, projekt A/B/C, atď.). Ja takéto rozdelenie mám a skutočne mi to pomáha organizovať si svoj pracovný život nižšie uvedenými spôsobmi.

Ako prvý krok teda každému odporúčam, aby sa zamyslel nad týmto „vzorom“ a určil si aké sú jeho/jej vlastné oblasti v osobnom (v prípade potreby aj pracovnom) živote.

Oblasti života a produktivita

Keď sme si určili, ktoré sú aktívne oblasti nášho života, v našom systéme produktivity to vieme použiť nasledujúcimi spôsobmi:

Analýza času

Analýza by obyčajne mala predchádzať konkrétnym krokom, preto aj v tomto kontexte je múdre urobiť si analýzu svojho času na základe jednotlivých oblastí. Koľko pracujeme? Koľko spíme? Koľko sme s rodinou? Koľko času máme pre seba? Koľko času sa venujeme našim financiám?

Skúste si počas týždňa vždy zapísať čo robíte a ktorú oblasť života to reprezentuje. Táto analýza je skutočne dobrým vstupom pre ďalšie kroky.

Stanovenie cieľov

Ak sme si už identifikovali nejakú oblasť pre naše koleso života, pravdepodobne v nej aj máme nejaké sny, plány (napríklad v zdraví schudnúť a viac cvičiť, vo financiách šetriť na dôchodok alebo stať sa finančne nezávislým). Ak by sme v tej doméne nemali žiaden cieľ, asi by sme si danú oblasť života ani nevybrali medzi prioritné.

Výsledok analýzy nášho času nám taktiež napovie o tom, či náš čas trávime v súlade s našimi prioritami. Ak nie, môžeme si stanoviť cieľ to zmeniť. V jednom z nasledujúcich článkov sa budem venovať ideálnemu kalendáru (také rozloženie vašich aktivít v rámci týždňa, ktoré vám zabezpečí rovnováhu medzi jednotlivými oblasťami života a pomáha aj pri plánovaní ad hoc aktivít).

Koleso života je teda dobrou pomôckou pri stanovení si cieľov: po zaradení našich cieľov do jednotlivých kategórií nám bude jasné, či sú naše oblasti v rovnováhe, alebo či niečo nezanedbávame. Taktiež nám to pomôže určiť si priority, napríklad podľa počtu a dôležitosti cieľov.

Organizácia kalendára

Farebná kategorizácia vašich stretnutí a časových blokov podľa jednotlivých oblastí vám pomôže získať okamžitý prehľad o vašich aktivitách v čase. Tiež je to dobrá indikácia toho, či toto rozloženie korešponduje s našimi prioritami (viď sekciu Analýza času a Stanovenie cieľov).  

Organizácia informácií

Ako sme si povedali v článku 4 kľúčové nástroje produktivity, organizácia digitálnych informácií a poznámok (informácií bez nutnosti niečo s nimi robiť) je jedným zo základov produktivity.

Často sa stáva, že v rámci e-mailového klienta alebo na našom počítači vytvoríme takú komplikovanú a rozvetvenú štruktúru priečinkov a sekcií, že odkladanie a ukladanie informácií nie je rýchly a prirodzený proces. Toto nás občas núti sa na to vykašľať. Archivácia poznámok a dokumentov má byť rýchla a bezbolestná, aj za cenu toho, že daný dokument budeme trošku dlhšie hľadať. Aspoň si ale budeme istí, že to hľadáme na správnom mieste.

Organizácia podľa jednotlivých oblastí života je jednoduché a intuitívne riešenie pre kategorizáciu informácií (digitálnych súborov, poznámok).

Záver

Cieľom dnešného článku bolo poukázať na dôležitosť uvedomenia si našich rôznych životných oblastí. Občas sa nám stane, že si myslíme na nejakú oblasť ako prioritnú, ale po zhodnotení tvrdých faktov (výsledok analýzy času, pohľad na náš „vyfarbený“ kalendár) si musíme uvedomiť, že danej kategórii nášho života nevenujeme toľko pozornosti, ako by si zaslúžila.

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.