fbpx

Experiment s cukríkmi marshmallow ako predpovedný model úspechu?

Úspech je vďačnou témou pre rôzne experimenty, lebo je to fenomén, ktorý zamestnáva asi každého z nás. Kto by už nechcel mať zaručený recept na šťastie a úspech? Vedieť a mať istotu o jednej jedinej veci, ktorá zaručene funguje a pomôže nám dosiahnuť naše sny? Autori „marshmallow experimentu“ takýto element (aspoň si to teda mysleli) našli a ich výsledky dlhé roky ovplyvňovali, ba dokonca stále ovplyvňujú uvažovanie o príčinách úspechu.

O čom bol marshmallow experiment?

Jednalo sa o jeden veľmi „milý“ experiment, ktorý uskutočnili koncom 60-tych rokov v americkej Kalifornii. Istý psychológ menom Walter Mischel bol zvedavý, a chcel trochu preskúmať detskú dušu a jej reakciu na jednu „zákernú“ (aspoň teda v mojom ponímaní) výzvu. Konkrétne ho zaujímalo či sa deti vedia ovládnuť a ako ich súčasný výber ovplyvní ich úspech v budúcnosti.

Experimentu sa zúčastnili deti v predškolskom veku, a pred každé bol postavený jeden cukrík marshmallow. Doktor deťom povedal že cukrík môžu zjesť hneď, alebo počkať kým sa vráti, a dostanú cukríky dva. Odišiel z miestnosti asi na 20 minút, a čo myslíte, ako to dopadlo ?

Väčšina malých účastníkov experimentu chvíľu odolávala, avšak druhý cukrík dostala len tretina detí. Zdá sa, a platí to aj pre dospelých, že pevná vôľa je naša slabá stránka, aj v takomto jednoznačne výhodnom obchode. Deti robili čo mohli, aby cukrík nezjedli, no túžba po chvíľkovom potešení bola silnejšia.

Čo nám z toho vyplýva ?

Veľký vplyv na naše konanie má prostredie odkiaľ pochádzame, a deti, ktoré boli schopné vydržať dokonca až 20 minút, dosahovali aj lepšie študijné výsledky. Totiž doba, počas ktorej deti odolávali svedčí nielen o pevnej vôli, ale aj o racionálnom uvažovaní.

Oveľa zaujímavejší je ale druhotný výsledok výskumu. Vedci podnikli aj následné výskumy a ich zistenia po dlhých rokoch boli veľmi prekvapujúce. Deti, ktoré boli schopné a ochotné vydržať, cukrík marshmallow nezjedli a oddialili svoje uspokojenie, skončili ako lepší študenti a neskôr ako úspešnejší ľudia (aj keď tu by som pridal svoju osobnú doložku, že miera úspechu sa veľmi ťažko porovnáva v dospelom veku).

Výsledky výskumu teda naznačovali (a vedci to s jasným presvedčením prízvukovali), že schopnosť odolať pokušeniu krátkodobého uspokojenia v prospech vyššieho dlhodobého zisku je jasným ukazovateľom budúceho úspechu.

Nie je to ale celkom tak…

Tento zdanlivo jednoduchý experiment bol donedávna aj veľmi populárny, a často citovaný. Avšak nedávne výskumy ho „trocha“ spochybňujú.

Na Univerzite v Rochestri sa v roku 2012 rozhodli experiment zopakovať a otestovať, urobili však zásadnú zmenu v okolnostiach. Deti rozdelili do dvoch skupín: prvej skupine pripravili nespoľahlivé skúsenosti (počas prípravy experimentu im nasľubovali rôzne veci, ktoré ale nesplnili), kým druhej skupine opačné, spoľahlivé (teda keď im niečo povedali že dostanú, naozaj to o chvíľku dostali). Samozrejme im vyšiel celkom zaujímavý výsledok. Konkrétne:

Na schopnosť detí odolať majú jasný vplyv okolnosti, výchova alebo rodinné pomery. Deti v prvej skupine nemali prečo veriť, že sľúbený druhý cukrík naozaj príde a vzdali sa veľmi skoro. Deti v druhej skupine pod vplyvom pozitívnych skúseností vydržali dlhšie. Znamená to teda, že prirodzenú iklináciu detí vydržať môžeme „manipulovať“ a ich sila vôle nie je nemenná premenná.

A to je len jeden z výskumov, ktoré by sme tu mohli spomenúť. Tieto výskumy ale netvrdia, že schopnosť odolať pokušeniam je úplne zbytočná schopnosť. Len toľko, že v tomto prípade sa korelácia nerovná kauzalite. Táto schopnosť je len jedným elementom z mnohých a negarantuje automaticky úspech.

Záver

Na vôľu detí vydržať či nevydržať (či už s cukríkmi marshmallow, alebo hocičím iným) môže vplývať množstvo faktorov, ktoré v danom momente môžu ale nemusia prejaviť. Istá proporcia tejto schopnosti je vrodená, istú časť ovplyvňujú iné faktory.

Schopnosť oddialiť (podľa príležitosti konzistentne) krátkodobé uspokojenie (ako jedna z manifestácií sily vôle) je ale bez debaty užitočným nástrojom v našom arzenáli na ceste za šťastím. V ďalších článkoch sa bližšie pozrieme práve na silu vôle a na stratégie ako ju využiť v náš prospech.

Autor ilustračnej fotografie: cottonbro z Pexels

2 Comments

  1. […] nechce urobiť. Aspoň takto by som to zadefinoval veľmi jednoducho ja. Pamätáte si ešte ten článok o pokuse s cukríkmi Marshmallow? Veľmi jednoduché, ale veľmi efektívne. Avšak toto je len jeden aspekt fenoménu zvaného sila […]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.