fbpx

Hlboká práca: kľúč k mimoriadnej kvalite

Témou tohto článku je hlboká práca (po anglicky deep work – viac sa mi páči preklad sústredená práca, ale bude sa držať oficiálneho, aj keď českého, prekladu). Rozhodol som sa pre túto tému z dvoch dôvodov:

 • Myslím si, že konzistentne a pravidelne vykonávaná hlboká práca je kľúčom k mimoriadnej kvalite
 • Chcel som predstaviť kľúčové myšlienky knihy Deep Work od Cala Newporta

Na tomto blogu som už písal o časovej analýze, prioritných životných oblastiach aj o stanovení cieľov. Hlboká práca je prirodzeným vyústením tejto postupnosti, keďže to je vlastne cieľom všetkých prípravných krokov. Po tom, čo sme si určili naše životné oblasti, analyzovali sme trávenie nášho času, určili sme najdôležitejšie ciele a identifikovali aktivity vedúce k dosiahnutiu tých cieľov, nasleduje samotná exekúcia: ideálne vo forme hlbokej práce.

Hlboká práca: čo to vlastne je?

Cal Newport to vo svojej knihe definuje ako dlho trvajúcu neprerušovanú prácu pri maximálnom sústredení, ktorá:

 • Je ťažko opakovateľná
 • Vytvára vysokú pridanú hodnotu
 • Zlepšuje naše schopnosti

Kvalitná práca = čas trávený na úlohe * úroveň sústredenia

Na druhej strane spektra nájdeme plytkú prácu, ktorá je ľahko nahraditeľná, veľa sa z toho nenaučíme a vytvára limitovanú pridanú hodnotu. Cieľom každého produktívneho človeka prirodzene má byť snažiť sa o adekvátny pomer hlbokej práce. 

Prečo sa máme snažiť o hlbokú prácu

Prvá časť spomínanej knihy sa venuje dvom hypotézam: 

Hlboká práca je zriedkavá

V súčasnej dobe, najmä vinou technologického pokroku, na nás číha neustála zaneprázdnenosť, respektíve skôr pocit zaneprázdnenosti. Pípajú naše mobily, hodinky, stále máme pocit, že niečo zmeškáme, stále chceme byť k dispozícii. Charakter súčasnej práce nepraje dlhším, neprerušovaným obdobiam, ktoré by sme vedeli venovať hlbokej práci.

V neposlednom rade je to aj o individuálnej preferencii: plytká práca je jednoduchšia.A navyše, aj pri plytkej práci máme pocit, že sme zaneprázdnení. Často si to ani neuvedomujeme, že pridaná hodnota takejto práce je značne limitovaná.

Hlboká práca je toho dôsledkom vzácna

Čoho je málo, stáva sa samozrejme vzácnym. Navyše, výsledok hlbokej práce kvalitou prirodzene predčí výsledok plytkej práce. Plus, rovnakú úlohu (napísanie jedného článku napríklad) dokážeme rýchlejšie dokončiť pri hlbokej práci. 

Ako ďalší argument sa ponúka tzv. “Zostatková pozornosť” (attention residue).  Pri častých prerušeniach a prepínaniach medzi úlohami, nevieme sa okamžite sústrediť 100%-ne na novú úlohu, keďže v našom mozgu ostane kúsok tej predchádzajúcej. 

A ako sme písali, hlboká práca je ťažko replikovateľná, takže tí, ktorí sú takejto práce schopní, budú vo výhode.

Ako zlepšiť kvalitu našej práce

Autor v druhej časti už poskytuje konkrétny návod pre zlepšenie kvality našich výstupov, samozrejme pomocou hlbokej práce. Tento praktický návod má štyri hlavné kroky:

1. Vytvorme si návyky pre hlbokú prácu

Cal Newport v knihe predstavuje niekoľko štýlov hlbokej práce, väčšina ktorých je ale pre nás nesmrteľníkov nedosiahnuteľná. Jedným štýlom je úplne sa odrezať od sveta ako mnísi, druhým je alternovať medzi samotou a bežným fungovaním (ako príklad uvádza niektorých profesorov, ktorí si nahromadia všetky svoje prednášky do jedného semestra a v druhom už nevyučujú, ale tvoria). Najbežnejším štýlom je rytmický štýl, kedy čas pre našu hlbokú prácu máme pravidelne určenú (napríklad denne medzi ôsmou a desiatou).

Keď hovoríme o dlhom, neprerušenom časovom bloku, jej dĺžka je samozrejme veľmi individuálna. Keď s tým začíname, hodinový blok je úplne adekvátny, časom by sa to ale malo predlžovať a dosiahnuť denne aj 3-4 hodiny.

Ak sa pre hlbokú prácu rozhodneme uprostred nudného popoludnia, toto rozhodnutie značne čerpá z našej sily vôle (willpower), ktorej je limitované množstvo. Ak ale máme vybudovaný pravidelný návyk hlbokej práce, začať s takoutou aktivitou nám pôjde oveľa jednoduchšie.

Dôležité je ale mať naozaj neprerušený čas a treba preto eliminovať všetky rozptýlenia, ako kolegovia, pípajúce a zvoniace telefóny, prichádzajúce e-maily (o rozptýleniach viac v budúcom článku).

Sústreďme sa na naše najdôležitejšie ciele

Dní v týždni je len sedem a keď máme 15 naozaj dôležitých cieľov / projektov, máme problém. Nemáme totiž priestor na vytvorenie podmienok pre pravidelnú hlbokú prácu. Sústrediť sa preto treba na naše naozaj kľúčové ciele v prioritných oblastiach.

2. Nebojme sa nudy

V súčasnej dobe je veľmi ťažké nudiť sa, nič nerobiť. Vždy máme poruke pomocníka (myslím náš mobil), ktorý nám pomôže zabiť čas pri čakaní v rade, pri cestovaní, atď. Bojíme sa nudy, pritom to je k počudovaniu veľmi dôležitý a užitočný čas. Človek potrebuje nudu, aby vedel rozmýšľať voľne, vytvárať súvislosti a nefungovať stále len v reakčnom a pasívnom móde.

Ale čo je ešte dôležitejšie, stály pocit zaneprázdnenosti nám nedovolí naučiť sa sústrediť. A to už je výrazné negatívum pre hlbokú prácu. Ak nedokážeme odolať rozptýleniam počas čakania v rade, ako sa budeme vedieť sústrediť dlhodobo, počas niekoľkých hodín denne?

3. Odpojme sa

Sociálne siete nám prinášajú radosť. Neznamená to ale, že nám prinášajú aj hodnotú. Sú zároveň návykovou hračkou, ktorej ťažko odoláme aj v časoch, kedy sa chceme sústrediť na niečo oveľa dôležitejšie.

Dobime si energiu

Ak hlbokú prácu vykonávame počas niekoľkých hodín denne, zaslúžime si (ale aj potrebujeme) oddych. Pod pojmom oddych ale nerozumieme plytkú prácu, ale ozajstný oddych vo forme prechádzky, športu, čítania, počúvania hudby, hry s deťmi, atď.

4. Utopme plytkú prácu

Plytká práca je najväčším nepriateľom konzistentnej kvality. Mali by sme sa preto snažiť mať vysoký podiel hlbokej práce a zvyšný čas venovať plytším úlohám. Dôležité je úplne ich oddeliť a nemiešať, tým by sme totiž eliminovali náš sústredený čas.

Skráťme čas venovaný e-mailom

V predchádzajúcich článkoch (napríklad tu o kontrole vs. spracovaní e-mailov, tu o pravidle jedného dotyku a tu o filtroch a pravidlách) som už písal o taktikách na lepšie zvládnutie e-mailov. Táto kniha taktiež obsahuje niekoľko dobrých rád v tomto ohľade, napríklad: neodpovedať na všetky e-maily, byť špecifický v našich odpovediach, nastaviť automatickú odpoveď pre nastavenie toho, či a kedy od nás môže odosielateľ očakávať reakciu.

Záver

Deep Work je jedna z mojich obľúbených kníh, takže jej prečítanie vrelo odporúčam. Som presvedčený (a nielen kvôli tejto knihe), že hlboká práca a jej pravidelné vykonávanie nám prinesú mimoriadne výsledky.

V jednom z predchádzajúcich článkoch sme sa venovali sumárom kníh. Kvalitu tejto knihy demonštruje asi aj fakt, že sumár knihy Deep Work nájdete asi vo všetkých zdrojoch spomenutých v mojom článku.

Praktická rada: ako začať?

 1. Identifikujte najdôležitejší cieľ, ktorý je pre vás v tomto momente najdôležitejší
 2. Porozmýšľajte a identifikujte aktivitu, ktorú keď budete vykonávať pravidelne, určite vám prinesie výsledok
 3. Vytvorte si denný časový blok vo vašom kalendári: na začiatok stačí aj hodina, počas ktorej vykonávate len aktivitu identifikovanú v predchádzajúcom bode
 4. Eliminujte všetky rozptýlenia: pripravte si jedlo/pitie, choďte na toaletu predtým, vypnite si notifikácie, zvonenie, zavrite si dvere!

Príklad:

 1. Mojím najdôležitejším cieľom v tomto momente je získať jedno pracovné miesto v istej firme/odvetví
 2. Aktivita, ktorá mi najviac pomôže v tom, je štúdia daného biznisu, vykonávaných aktivít, legislatívneho rámca, daného odvetvia, atď.
 3. Každý svoj deň začnem hodinovým blokom, keď čítam vopred identifikované články, dokumenty.
 4. Robím to ráno, hodinu pred začiatkom mojej pracovnej doby v kaviarni blízko môjho pracoviska

3 Comments

 1. […] len v spolupráci s analýzou našich najhodnotnejších aktivít. Už som na tomto blogu písal o sústredenej/hlbokej práci. A presne takémuto typu práce by sme sa mali v našich „vrcholných hodinách“ […]

 2. […] povedať, že sám som veľkým zástancom sústredenej/hlbokej práce. Tejto téme som sa venoval v tomto článku. Takže v žiadnom prípade nechcem povedať, že sústredená práca nie je potrebná a […]

 3. […] s vašim rytmom: keď už poznáte svoje ultradiánne rytmy, plánujte v súlade s nimi. Ako som už písal v jednom z predchádzajúcich článkov, hlboká alebo sústredená práca je kľúčom k mimoriadnym výsledkom. Dĺžka jedného […]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.