fbpx

Efektívne čítanie II

Ilustračné foto: efektívne čítanie II

predchádzajúcom článku som sa venoval jednoduchej stratégii, ktorá nám dokáže ušetriť značné množstvo času (najmä pri výbere vhodnej knihy pre naše potreby). Témou dnešného článku je takisto efektívne čítanie, ale teraz skôr z hľadiska optimalizácie procesu samotného čítania.

Keď som bol mladší, noviny som stále čítal zľava doprava, začínajúc prvým článkom a pekne po poriadku som prečítal všetky. A podobne to bolo aj s knihami. Po čase som ale zistil, že toto nie je úplne efektívne čítanie, keďže som prečítal aj také články a pasáže, ktoré mi v danom momente (v horšom prípade ani v iných momentoch) žiadnu pridanú hodnotu nepriniesli. Toto ma prinútilo trošku sa zamyslieť nad tým ako tento svoj zvyk zmeniť.

Začal som pátrať po vhodných stratégiach, ale väčšina článkov bola o tom, ako čítať rýchlejšie (speed reading), ale to mojim cieľom nebolo: prečítal by som rovnako veľa neužitočných veci, len rýchlejšie. Zapáčil sa mi ale prístup Roberta Pozena z knihy Extrémna produktivita. Jedna kapitola v tejto jeho knihe nesie názov Efektívne čítanie. Jeho proces by som vám teraz rád predstavil prostredníctvom piatich jednoduchých tipov (tieto tipy sú inšpirované knihou, ale trošku som ich pozmenil):

Zoznámte sa s knihou pred zakúpením

Skúste vyhľadať na internete sumár danej knihy. Samozrejme nie všetky knihy sveta sú dostupné, ale tie ktoré sa oplatí prečítať (v oblasti financií, manažmentu, vedenia, osobnostného rozvoja, motivácie), väčšinou áno 🙂 Ak ste sumár knihy nenašli, pokračujte na ďalší bod.

Zamyslite sa nad tým, čo chcete prečítaním danej knihy dosiahnuť

(Ak ste nemali možnosť prečítať sumár ku knihe, tento krok by som odporúčal vykonať až po zoznámení sa s knihou)

Po prečítaní sumára sa zamyslite nad tým, čo ste sa práve dozvedeli. A čo by ste sa ešte chceli dozvedieť. Potrebujete ísť hlbšie do témy v tomto danom momente? Vie ešte kniha ponúknuť viac? Ak ste sa chceli zoznámiť len so základnou ideou, tak odpoveď možno bude znieť NIE. V tom prípade neváhajte a použite poznatky výlučne zo sumára a knihu ani nečítajte. Ak odpoveď znie ÁNO a zaujímajú vás aj detaily, hurá do obchodu alebo knižnice.

Zoznámte sa s knihou pred čítaním

Často sa do čítania vrhneme bezhlavo, občas aj bez toho, aby sme o knihe niečo vedeli. Čo je témou knihy? Prečo ju vôbec autor napísal? Ako je štruktúrovaná? Prvé naše kroky by mali byť:

  • Pozrite si predný aj zadný obal knihy, ako aj odporúčania
  • Pozrite si obsah knihy – ako je štruktúrovaná? Aké má sekcie, kapitoly? Kľudne si aj nakreslite jednoduchú mapku, ktorá to vizuálne vystihuje
  • Prečítajte si najprv úvod a potom hneď záver – zaujalo vás to? Dala vám kniha niečo už teraz? Vyzerá to na knihu, ktorú potrebujete prečítať práve teraz?
  • Pozrite si ešte raz obsah – dáva vám štruktúra knihy väčší zmysel po prečítaní úvodu a záveru? Sú nejaké časti, ktoré sú menej alebo viac relevantné pre vaše súčasné potreby?
  • Pozrite si index, register – ktoré kľúčové slová sa objavujú najčastejšie? Korešponduje to s vašimi potrebami a predstavou?

Po vykonaní týchto krokov by ste mali mať už celkom jasnú predstavu o tom, čo od danej knihy môžete očakávať a môžeme pokračovať.

Čítajte aktívne

  • Nečítajte všetko – Sumár knihy, obsah, úvod, záver a váš vyjasnený cieľ (kvôli čomu túto knihu vlastne čítate) vám pravdepodobne poskytli dostatok informácií o tom, čo od knihy môžete očakávať. Ak niektoré časti sú pre vás irelevantné (a skladba knihy to povoľuje), kľudne ich vynechajte – aj selektívne nečítanie je vlastne efektívne čítanie.
  • Robte si poznámky – Ako to platí v prípade knihy, platí to aj v prípade individuálnej kapitoly: štruktúra je kľúčom k pochopeniu obsahu. Ak si budete robiť tzv. „outline“ kapitoly pomocou nadpisov a kľúčových myšlienok, hlavné myšlienky a postupnosť ideí si zapamätáte oveľa ľahšie.
  • Zhodnoťte odsek podľa prvej vety – Každý odsek by podľa Pozena mal obsahovať takzvaný „topic sentence“, čo je väčšinou prvou vetou daného odseku. „Topic sentence“ vystihuje hlavnú myšlienku daného odseku. Ak usúdite, že táto veta postačuje na pochopenie celého paragrafu, zvyšok ani nemusíte čítať. Zvyšok odseku autor väčšinou využíva na to, aby tú hlavnú myšlienku obhájil. Nie vždy to ale platí! Mať hlavnú myšlienku na začiatku odseku je dobrou zásadou, nie všetci spisovatelia ale používajú túto zásadu konzistentne.

Osud knihy po prečítaní

  • Začnite získané poznatky aplikovať – samozrejme to nie je možné v prípade každej knihy, ale keď ste danú knihu čítali s cieľom niečo konkrétne si z toho zobrať, tak sa po prečítaní rozhodnite, čo si z toho osvojíte a začnite si to aplikovať v reálnom živote. V opačnom prípade ste danú knihu prečítali zbytočne.
  • Z času na čas sa k vašim poznámkam vráťte – určite poznáte pocit, že ste nejakú knihu už prečítali viackrát, vždy si ale všimnete niečo nové alebo jednoducho tie veci vnímate po opätovnom prečítaní vnímate trochu inak. Je to prirodzené, náš život je vždy v inej fáze. Dôležité je preto sa k našim knihám (aspoň k tým najlepším) občas vrátiť, je pravdepodobné, že v nich objavíme niečo nové v našom aktuálnom kontexte.

Ako som spomínal v samotnom článku, kľúč k úspechu je samotná aplikácia nových poznatkov. Čo si z tohto článku zoberiete vy? Ako zlepšíte svoje efektívne čítanie?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.